Hệ thống đèn LED thông minh: Nâng cao sự chú ý của bạn

Ấn tượng đầu tiên-Cá tính mạnh mẽ - Thiết kế và trang bị ngoại thất.

Thiết kế và trang bị nội thất: Lôi cuốn mọi giác quan.

Touchpad: Dễ dàng sử dụng smartphone.