Hộp số - Mạnh mẽ. Nhẹ nhàng. Tinh thông

Mượt mà và mạnh mẽ.