Hộp số - Mạnh mẽ. Nhẹ nhàng. Tinh thông

Mượt mà và mạnh mẽ.

C-Class Saloon

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe