Động cơ xăng - Khiến trái tim bạn đập rộn ràng.

Model Cylinder arrangement / number Displacement (cc) Rated output (kW at rpm)[1] Top speed (km/h) Fuel consumption, combined (l/100 km)[2] CO2 emissions combined (g/km)[2]
C 180 4 in-line 1595 115/5300 (115/5300) 225 (223) 5.8–5.3 (5.9–5.4) 135–122 (135–126)
C 200 4 in-line 1991 135/5500 (135/5500) 237 (235) 5.9–5.3 (5.9–5.4) 136–123 (137–125)
C 250 4 in-line 1991 – (155 /5500) – (250, electronically limited) – (5.9–5.4) – (137–125)
C 300 4 in-line 1991 – (180 /5500) – (250, electronically limited) – (6.8–6.3) – (157-146)
Mercedes-AMG C 63 V8 3982 – (350/5500–6250) – (250, electronically limited) – (8.9–8.6) – (209–200)
Mercedes-AMG C 63 S V8 3982 – (375/5500–6250) – (250, electronically limited) – (8.9–8.6) – (209–200)

Khỏe khoắn và mạnh mẽ.