Hệ thống đa phương tiện - Đảm bảo tính ưu việt.

Kết nối mạng hoàn hảo. Với độ nhạy cao.

C-Class Coupé

Đặc tính và thông số