Hệ thống treo - phong cách năng động đầy phấn khích.

Công nghệ hiện đại mang lại cảm xúc thuần khiết.

C-Class Cabriolet

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe