Thiết kế - chinh phục mọi giới hạn.

C-Class Cabriolet - kiểu dáng thể thao đầy ấn tượng.

C-Class Cabriolet

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe