A-Class. Sẵn sàng cho một thế hệ mới.

Từ A đến B và lên cả trang web.

Hãy nhập cuộc thật hoàn hảo ngay từ khi khởi đầu và nhanh chóng tạo nên ấn tượng khó phai. Chiếc A-Class lập ra tiêu chuẩn mới giữa “bây giờ” và “ngay lập tức”, trên đoạn đường từ điểm A tới điểm B và cả trên worldwide web. A-Class sẵn sàng khi bất cứ khi nào bạn muốn.