Hộp số – tăng tốc. Mạnh mẽ.

Sẵn sàng lên số tiếp theo.