Dịch vụ tài chính tiêu chuẩn

Quyền lợi của bạn

  • Lãi suất cạnh tranh
  • Số tiền trả góp lần đầu linh hoạt
  • Thời hạn thanh toán lên tới 7 năm 
  • Hình thành vốn tự có song song với quyền sở hữu

Liên hệ

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua trang liên hệ của chúng tôi hoặc gọi số (84) 18001199