Liên hệ

Bạn có thể được hỗ trợ trực tiếp bởi người đại diện của Mercedes-Benz bằng cách điền các thông tin của mình vào mẫu đơn trực tuyến, sau đó nhấp vào nút Gửi đi. Nhân viên của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn.


Chú ý:
- Các phần có dấu * là bắt buộc.
- Bạn cần điền số điện thoại đúng để việc xử lý yêu cầu của bạn được tiến hành thuận lợi.