Corporate Sales Team

Le Huynh Chi

Head of Fleet Sales, MBC

Hanoi

Nguyen Thi Thu Hien

Nguyen Thi My

Hoang Duc Hung

Hai Phong

Nguyen Duc Bien

Da Nang

Nguyen Dang Xuan Binh

Nha Trang

Nguyen Thi My

Ho Chi Minh City

Nguyen Duong Vinh Nam

Bui Huu Loi

Nguyen Thi My