Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á

của Mercedes-Benz

• Mercedes-Benz phá lỷ lục với 1.461.680 xe giao đến khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2013
• Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á của Mercedes-Benz

Mercedes-Benz tiếp tục bùng nổ trong năm 2014

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014