Can trường qua mọi cung đường Việt

• Sự phối hợp thú vị giữa các bài tập Off-Road và On-Road, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng dành cho khách hàng khu vực miền Trung
• Giả lập 7 cung đường và địa hình nổi tiếng tại Việt Nam
• Trải nghiệm đa đạng với sự có mặt lần đầu tại MBDA của CLA 200,
SLK 350, G 300 và S 400

Độc đáo và gần gũi với khách hàng Việt Nam

Việt Nam 3600 : “Lái một ngày đàng, học một sàng khôn”

Can trường vượt địa hình cùng huyền thoại G-Class

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014