Mercedes-Benz và SeABank hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 29 tháng 1 năm 2015 tại Hà Nội, Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã tổ chức Lễ ký kết và Công bố Thoả thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện cũng như giới thiệu Thẻ Mercedes Platinum phát hành bởi SeABank với nhiều tính năng ưu việt và ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ.

Thông tin về Mercedes-Benz Việt Nam

Thông tin về truyền thông vui lòng liên hệ:

Thông tin về ngân hàng SeABank

Thông tin về truyền thông vui lòng liên hệ:

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014