Haxaco khai trương trung tâm bán hàng và dịch vụ tại Hà Nội

  • Trung tâm dịch vụ hậu mãi ủy quyền hiện đại và kinh doanh xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng chính hãng Proven Exclusivity 
  • Phòng trưng bày xe đã qua sử dụng chính hãng Proven Exclusivity thứ 5 trên toàn quốc
  • Một trong những trung tâm bán hàng & dịch vụ đầu tiên áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới 2015 tại Đông Nam Á

Haxaco Hà Nội: Trang thiết bị tối tân tại vị trí đắc địa

Trung tâm dịch vụ hậu mãi với tiêu chuẩn toàn cầu

Về chương trình kinh doanh xe đã qua sử dụng chính hãng Proven Exclusivity

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014