An tâm khi lựa chọn Mercedes-Benz

  • Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục chú trọng vào chất lượng dịch vụ với động lực từ giải thưởng SEAward
  • Mạng lưới dịch vụ rộng khắp với 12 Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền và các chương trình Dịch vụ lưu động
  • Đại lý Vietnam Star đạt giải thưởng Dịch vụ xuất sắc lần thứ 6 liên tiếp

SEAward – Nội lực phát triển chất lượng dịch vụ

12+: Mercedes-Benz luôn ở bên khách hàng

Vietnam Star Automobile chiến thắng giải thưởng Dịch vụ xuất sắc 2014

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014