Mercedes-Benz mừng doanh số bán kỷ lục năm 2011

với Chương trình Hỗ trợ phí trước bạ trong tháng Hai

  • Mừng đạt doanh số kỷ lục năm 2011 với chương trình Hỗ trợ 3% lệ phí trước bạ cho khách hàng trong tháng Hai 
  • Áp dụng cho cho tất cả các mẫu xe C-Class và E-Class 
  • C-Class và E-Class tiếp tục là át chủ bài của hãng xe sang được giới trẻ thành đạt và khách hàng doanh nhân yêu thích

Tin tức và sự kiện 2015

Tin tức và sự kiện 2014