Mercedes-Benz giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt

để cổ động đội tuyển Đức xuyên suốt Euro 2012.