Kỷ niệm 110 năm xe thể thao

Xe thể thao là một điểm nhấn của lịch sử thương hiệu Mercedes-Benz.