730 410 The Burmester sound experience in the new S-Class.|true||true|

Hệ thống âm thanh Burmester trong chiếc S-Class mới.

Tất cả là vì âm nhạc.

Sound in 3D.

Âm thanh theo thực đơn.

Âm thanh cũng mượt như tính năng lái của chiếc xe S-Class.