The Mercedes-Benz GLA

Di chuyển không ngừng.

Đường nét thể thao

Các yếu tố của chiếc SUV

4MATIC với các chức năng vượt địa hình

Cửa sau EASY-PACK

Gói Khoang chứa hành lí

GLA

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe