The Mercedes-Benz CLA

Điểm nhấn

Tính cách của một Sport Sedan

Khí động học

Phong cách thể thao khác biệt

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động

CLA

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe