Thông tin xe

CLS350 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz CLS350 AMG
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2012
 • Số km sử dụng: 16,000 KM
 • Màu sắc: Trắng/Đen
 • Giá: VND 2,970,000,000

A 250 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz A 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/05/2014
 • Số km sử dụng: 10,000 KM
 • Màu sắc: Xanh/Đen
 • Giá: VND 1,435,000,000

C 300 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz C 300 AMG
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 10/2013
 • Số km sử dụng: 32,000 KM
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá: VND 1,190,000,000

C 200 Edition C

 • Mẫu xe: C 200 Edition C
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/09/2014
 • Số km sử dụng: 36,000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,1790,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2014
 • Số km sử dụng: 20,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 2,550,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2013
 • Số km sử dụng: 18,000
 • Màu sắc: Nâu/ Kem
 • Giá: 2,350,000,000

C 200

 • Mẫu xe: C 200
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 27/7/2012
 • Số km sử dụng: 11,594
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 1,080,000,000

CLA 45

 • Mẫu xe: CLA 45
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/7/2014
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,850,000,000

E 250 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz E 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 09/2015
 • Số km sử dụng: 8,800 KM
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá: VND 1,990,000,000

E 400

 • Mẫu xe: Mercedes Benz E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/2014
 • Số km sử dụng: 18,300 KM
 • Màu sắc: Bạc/Vàng
 • Giá: VND 2,450,000,000

E 400 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz E 400 AMG
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 10/2013
 • Số km sử dụng: 30,000 KM
 • Màu sắc: Đen/Nâu
 • Giá: VND 2,350,000,000

C 250

 • Mẫu xe: C 250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2015
 • Số km sử dụng: 20.250
 • Màu sắc: Xanh / Vàng
 • Giá: 1.500.000.000 VNĐ

E 250 AMG

 • Mẫu xe: E 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
 • Số km sử dụng: 14.005
 • Màu sắc: Trắng / Đen
 • Giá: 2.150.000.000 VNĐ

GLA 250

 • Mẫu xe: GLA 250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2015
 • Số km sử dụng: 16.284
 • Màu sắc: Đỏ / Đen
 • Giá: 1.580.000.000 VNĐ

CLA 200

 • Mẫu xe: CLA 200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
 • Số km sử dụng: 9.859
 • Màu sắc: Trắng / Đen
 • Giá: 1.250.000.000 VNĐ

CLA 250

 • Mẫu xe: CLA 250
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 12/03/2015
 • Số km sử dụng: 34.000
 • Màu sắc: Đen / Đen
 • Giá: 1.450.000.000 VNĐ

CLA 200

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz CLA 200
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/2014
 • Số km sử dụng: 30,600 KM
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: VND 1,350,000,000

E 400 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 400 AMG
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 12/2014
 • Số km sử dụng: 13,500 KM
 • Màu sắc: Đen/ Nâu
 • Giá: VND 2,490,000,000

E 200

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 200
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/2015
 • Số km sử dụng: 30,000 KM
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: VND 1,690,000,000

E 250 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 19/11/2015
 • Số km sử dụng: 12,294 KM
 • Màu sắc: Đen/ Đen
 • Giá: VND 2,100,000,000

C 250

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz C 250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/2015
 • Số km sử dụng: 12,500 KM
 • Màu sắc: Xanh/ Vàng
 • Giá: VND 1,579,000,000

C 300 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz C 300 AMG
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/2013
 • Số km sử dụng: 30,800 KM
 • Màu sắc: Đen/ Đen
 • Giá: VND 1,299,000,000

E 200

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 200
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/2013
 • Số km sử dụng: 44,200 KM
 • Màu sắc: Đen/ Vàng
 • Giá: VND 1,479,000,000

CLA 250

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz CLA 250
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 08/2014
 • Số km sử dụng: 23,900 KM
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: VND 1,550,000,000